Tag Archives: شرکت های بزرگ

مراحل گام به گام صادرات به روسیه

در دوره نوین روابط تجاری ایران و روسیه، حجم همکاریهای تجاری دو کشور روند خوبی پیدا کرده است، در این کشور همانند دیگر کشورهای جهان راهکارهای ویژه ای برای صادرات کالا وجود دارد که توجه به بعضی نکات ذیل ضروری به...

برخی مشخصه های بازار روسیه

بازار روسیه مصرفی است و برخی از مناطق آن تا ۸۵% مصرف کننده محصولات وارداتی هستند. مصرف کننده های روسی قبل از کیفیت به قیمت توجه دارند. مصرف کنندگان در مسکو تمایل به محصولات جدید دارند؛ در حالی که...