Category Archives: اقتصاد

چرا تجارت با روسیه؟

کشور همسایه و نزدیک به ایران پهناورترین کشور در جهان با 17125191 کیلوتر مربع جمعیت بالا با 146804372 نفر بر اساس آمار سال 2017 میلادی جمعیت زیاد از قشر متوسط در جامعه رشد اقتصادی بالا در روسیه ششمین اقتصاد...

برخی مشخصه های بازار روسیه

بازار روسیه مصرفی است و برخی از مناطق آن تا ۸۵% مصرف کننده محصولات وارداتی هستند. مصرف کننده های روسی قبل از کیفیت به قیمت توجه دارند. مصرف کنندگان در مسکو تمایل به محصولات جدید دارند؛ در حالی که...

خدمات گمرکی روسیه

روسیه به عنوان یک بازار تجاری رو به رشد محسوب می شود که راهکارهای ویژه ای برای بازاریابی، صادرات و فروش محصولات به این کشور وجود دارد. لذا توجه به نکات زیر ضروری به نظر می رسد: مطالعه گزارشهای بازارشناسی و...