Category Archives: کنفرانس

تجارت با روسیه

به طور کلی، سه روش و استراتژی برای حضور در بازار روسیه وجود دارد  مکاتبه از راه دور با روسیه حضور با واسطه در روسیه حضور مستقیم در روسیه ۱-مکاتبه از راه دور با روسیه مناسب افرادی است که...