اطلاعات مفید

خدمات مشاوره تجاری خلاق

به طور کلی، سه روش و استراتژی برای حضور در بازار روسیه وجود دارد...

مقاله اعتبار کارآفرینی

در دوره نوین روابط تجاری ایران و روسیه، حجم همکاریهای تجاری دو کشور روند...

صادرات محصولات غذایی به روسیه

توجه به زمان های طلایی در ارسال محصولات به بازار روسیه. شرط حضور نمایندگان...

چرا تجارت با روسیه؟

کشور همسایه و نزدیک به ایران پهناورترین کشور در جهان با 17125191 کیلوتر مربع...

برخی مشخصه های بازار روسیه

بازار روسیه مصرفی است و برخی از مناطق آن تا ۸۵% مصرف کننده محصولات...

خدمات گمرکی روسیه

روسیه به عنوان یک بازار تجاری رو به رشد محسوب می شود که راهکارهای...